Disclaimer

Disclaimer voor webshop.secures.nl

YTEE B.V. – Secures (Kamer van Koophandel: 34228199), hierna te noemen Secures, verleent u hierbij toegang tot webshop.secures.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Secures behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Secures spant zich in om de inhoud van webshop.secures.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op webshop.secures.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Secures.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op webshop.secures.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Secures. Voor op webshop.secures.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Secures nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Secures.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Secures, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

De waardering van webshop.secures.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.7/10 gebaseerd op 35 reviews.